طراحی و اجرای شبکه های Active و Passive

  • نصب، راه اندازی و برنامه ریزی Firewall هوشمند موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
  • طراحی و اجرای شبکه Active ساختمان نانو ریاست جمهوری (Firewall, Routing, Accounting, Caching, Monitoring)
  • طراحی، اجرا و پشتیبانی از شبکه Active جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی (Firewall, Routing, Accounting, Caching, Monitoring)
  • طراحی، اجرا و پشتیبانی از شبکه خصوصی به منظور انتقال اطلاعات مالی و آماری پروژه بلیت الکترونیک شهر اصفهان و انتقال اطلاعات به تهران توسط بستر اینترنت به سفارش شرکت دنیای پردازش
  • طراحی و اجرای شبکه خصوصی به منظور انتقال اطلاعات مالی و آماری پروژه بلیت الکترونیک شهر ارومیه بر روی بستر اینترنت به سفارش شرکت دنیای پردازش
  • مشاور و طراح در ارتقاء و راه اندازی شبکه جدید Passive و Active کتابخانه مجلس شورای اسلامی
لیست علاقه مندی ها 0