topics

سازمان هلال احمر بعنوان یک نهاد کمک رسانی در شرایط بحران همیشه با چالش های ارتباطی در مواقع حادثه روبرو بوده است به عنوان مثال در زلزله آذربایجان تمامی زیر ساخت های مخابراتی اعم از تلفن ثابت و تلفن همراه از کار افتاده و امکان بر قراری ارتباط از این طریق امکان پذیر نبوده است، لذا هلال احمر در راستای ایجاد یک بستر ارتباطی اختصاصی تصمیم گرفت تا در کنار سیستم بیسیم دستی اقدام به راه اندازی یک بستر رادیویی به همراه تجهیزات تلفن IP نمود تا در مواقع لزوم ارتباطات درونی خود را تا حد ممکن بصورت پایدار حفظ کند.

در ابتدا ارتباطات رادیویی درون شهر بیرجند فیمابین اداره استان با اداره شهرستان، دانشگاه علمی و کاربردی، سازمان دارویی، داروخانه برقرار گردید و سپس نسبت به برقراری ارتباط با جایگاه های جاده ای، انبار شرق کشور و ادارات دیگر شهرستان های تابعه اقدام لازم برای طراحی و اجرا صورت پذیرفت که در حال حاضر تعدادی از این سایت ها راه اندازی شده و بقیه در دست اقدام میباشند.