سازمان ها و شرکت های دارای دو یا چند شعبه معمولا دارای مکالمات روزمره بین همدیگر می باشند. برای برقراری این مکالمه شماره شهری دفتر مقابل را گرفته و شروع به مکالمه می کنند که این امر مستلزم شماره گیری طولانی و پرداخت هزینه های مکالمه تلفنی می باشد. استفاده از تکنولوژی VoIP در این مورد سبب کاهش شماره گیری، عدم برخورد به اشغالی خطوط و کاهش هزینه های مکالمه می گردد.
اتصال سانترال های آنالوگ به طرق مختلفی قابل اجرا می باشد.

استفاده از دستگاه های VoIP FXO

در این روش در کنار هر سانترال بر حسب تعداد مکالمه همزمان مورد نیاز یک دستگاه VoIP Gateway FXO با تعداد پورت لازم قرار داده می شود. سپس به تعداد مورد نیاز از داخلی های سانترال به آن متصل می گردد. برای مثال برای یک ارتباط با ۴ مکالمه همزمان دستگاه ۴ پورت در کنار سانترال قرار گرفته شده و داخلی های ۱۲۰,۱۲۱,۱۲۲,۱۲۳ به آن متصل می شود. بعد با انجام تنطیمات لازم در صورتی که در نقطه A یک داخلی مانند ۱۰۱ شماره ۱۲۰ را شماره گیری نماید، بوق داخلی ۱۲۰ در نقطه B را خواهد داشت و بمانند این است که داخلی ۱۲۰ در نقطه B می باشد و می تواند تمامی داخلی های نقطه B را شماره گیری نماید.

استفاده از VoIP GW FXO, FXS

در این روش در کنار یک سانترال بر حسب تعداد مکالمه همزمان مورد نیاز یک دستگاه VoIP Gateway FXO با تعداد پورت لازم قرار داده می شود. سپس به تعداد مورد نیاز از داخلی های سانترال به آن متصل می گردد. برای مثال برای یک ارتباط با ۴ مکالمه همزمان دستگاه ۴ پورت در کنار سانترال قرار گرفته شده و داخلی های ۱۲۰,۱۲۱,۱۲۲,۱۲۳ به آن متصل می شود. در کنار سانترال دوم VoIP Gateway FXS چهار پورت قرار داده می شود و از پورت های آن به ورودی های خطوط شهری اتصال داده می شود. حال اگر شخصی در نقطه A قصد تماس با نقطه B را داشته باشد ۱۲۰ را شماره گیری می نماید. در نقطه B بمانند تماس شهری سانترال تماس را به سمت منشی هدایت کرده و منشی به شخص مورد نظر متصل می نماید یا در صورت وجود IVR مستقیم شماره طرف مقابل را می گیرد. در سمت B شخصی که قصد تماس با نقطه A را دارد با دادن کدی مانند عدد ۸ مستقیم به داخلی های سمت A متصل شده و داخلی ها را شماره گیری می نماید.

استفاده از IP-PBX و Voip GW FXS

این روش برای زمانی که تعداد مراکز زیاد باشد مناسب است. خطوط داخلی به پورت های FXO مرکز IP-PBX متصل می شود. سپس در تمامی مراکز در کنار سنترال آنالوگ VoIP GW FXS گذاشته و پورت های آن را به ورودی های شهری متصل می کنیم. حال اگر شخصی در نقطه A قصد تماس با نقطه B را داشته باشد ۱۲۰ را شماره گیری می نماید. در نقطه B بمانند تماس شهری سانترال تماس را به سمت منشی هدایت کرده و منشی به شخص مورد نظر متصل می نماید یا در صورت وجود IVR مستقیم شماره طرف مقابل را می گیرد. در سمت B شخصی که قصد تماس با نقطه A را دارد با دادن کدی مانند عدد ۸ مستقیم به داخلی های سمت A متصل شده و داخلی ها را شماره گیری می نماید. از مزایای این سیستم امکان اتصال IP-Phone و موبایل به این سیستم می باشد که برای اشخاصی که تماس بیشتری دارند قرار داده شده و باعث تسریع و راحتی کار آنان می گردد. همچنین امکان اتصال در نقاط خارج از این مراکز با موبایل و لپتاپ نیز وجود دارد.